Η Ακαδημία Έρευνας και Κατάρτισης Αυτισμού του Αγίου Παύλου (SPARTA) είναι ένα μη κερδοσκοπικό 501 (c) 3 που στοχεύει στη διεξαγωγή έρευνας και στην παροχή εμπειρικά υποστηριζόμενων θεραπειών στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA) σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ASD) στο σχολείο, στην κλινική μας και στο σπίτι με το προσωπικό μας ή τους γονείς του παιδιού των μελών της οικογένειας. Οι μαθητές μας μπορεί να υποφέρουν από πιο σοβαρές μορφές αυτισμού, κάποιες από αυτές είναι μη λεκτικές. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες υποστηριζόμενες θεραπείες για να δώσουμε στους μαθητές μας μια πιο ικανοποιητική και ανεξάρτητη ζωή, καθώς και να παρέχουμε πόρους για τις οικογένειές τους.

Το SPARTA εξυπηρετεί παιδιά διαφόρων ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και μαθητών σχολικής ηλικίας, καθώς και εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ASD ή / και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες που μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις στη γνωστική τους λειτουργία, τις ικανότητες ομιλίας / γλώσσας και επικοινωνίας, την κοινωνικο-συναισθηματική λειτουργία , κινητικές ικανότητες και δεξιότητες αυτοβοήθειας / προσαρμοστική λειτουργία.

Το SPARTA χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές μεθόδους στην ΑΒΑ όπως διδασκαλία διακριτών δοκιμών, γενικευμένη εκπαίδευση απομίμησης, εκπαίδευση ηχητικής / φωνητικής εντολής, εκπαίδευση διακρίσεων / πολλαπλή υποδειγματική εκπαίδευση, τυχαία διδασκαλία και διδασκαλία φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, εφαρμόζουμε εξατομικευμένα συστήματα κινήτρων (π.χ., πίνακας οπτικής επιλογής, οικονομία διακριτικών, πρόγραμμα φωτογραφικής / γραπτής δραστηριότητας) σε πολλαπλή μάθηση όπως αναφέρεται.

Μάθετε περισσότερα για την ομάδα μας: spartanyc.org