Το SPARTA στοχεύει να διδάξει γονείς / μέλη της οικογένειας μέσω της Συμπεριφοράς Δεοντολογίας (BST), μιας εμπειρικά υποστηριζόμενης διαδικασίας που αποτελείται από οδηγίες, μοντελοποίηση, πρόβα και ανατροφοδότηση.

Ο γενικός στόχος είναι οι γονείς να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας ABA και τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των φυσιολατρικών μαθησιακών ευκαιριών κατά τη διάρκεια καθημερινών οικογενειακών ρουτίνων για να βοηθήσουν στην προώθηση κοινωνικά σημαντικής αλλαγής συμπεριφοράς σε σημαντικούς τομείς ανάπτυξης.